Diğer Resimler

Karakter çözümlemesi yapmak amacıyla kullanılan psikanaliz kuramları, bireyin içsel yapısını ya da bireyin içinde bulunduğu koşulları çözümleyen iki ana yöntem grubu olarak ele alınabilir. Lacan'a göre, Freud ikinci yolu tercih etmiştir ve karakter çözümlemelerinde asıl olan, bireyin analizinden çok bir mekan analizidir.
Lacan, diğer psikanalitik kuramlardan farklı olarak, narsisizmin kalıcı olarak aşılması olanağının olmadığını ileri sürer. Lacan'ın imgesel kimlik olarak adlandırdığı narsistik kimlik, özellikle günümüzün sosyo-ekonomik koşulları altında yaşayan bireylerde başat kimlik olarak öne çıkmaktadır. Çünkü sermaye insanların yaşamına vahşi bir anne olarak geri dönmüştür.
Bu kitaptaki çözümleme yönteminin, metafiziği çözümlemeye yönelik olduğunu belirtmek gerekir. Derida'nın belirttiği gibi, zamandan ve mekandan bağımsız olarak var olan metafizik karakter özellikleri psikanalitik çözümlemenin ana hedefi olmalıdır. Lacan bu hedefin, kendiliğimizin imgesel temsilcisi olan ego olduğunu belirtir. Metafizik olanın analizi, simgesel olanın, yani metafiziği aşmış olanın tanımlanmasıyla sürdürülmelidir; aksi halde, yarım kalan bir uğraş olacaktır.
Oidipus, Hamlet, Hedda Gabler, Josef K., Aschenbach, Golyadkin, Buffalo Bill gibi karakterlerin trajedisini yaratan imgesel-simgesel kimlik çatışmalarını, sosyo-ekonomik geerçekliğin etkisi doğrultusunda ortaya koymak, çözümlemek, bu kitabın hedefidir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755337890
Yayın Tarihi :2021-07-14
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :249
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mutluhan İzmir
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler